แคตตาล็อกออนไลน์

 • ผู้สอบบัญชี

  บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี   บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ตรวจสอบ คือ บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นสอบบัญชี การจะเป็นผู้สอบบัญชีได้ บุคคลควรได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมการบัญชีและการสอบบัญชี ทั้งต้องมีคุณสมบัติบางประการตามที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว การจะเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท บุคคลควรมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับตรวจสอบบัญชี

  บริการตรวจสอบบัญชี เจริญกรุง บางคอแหลม  การตรวจสอบบัญชี (Auditing Service) เป็นการตรวจสอบ และรับรองข้อมูลในรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นมีความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบบัญชีจึงมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการวางเเผนภาษี

  บริการวางเเผนภาษี เจริญกรุง บางคอแหลม  รับวางแผนภาษี บริการวางแผนภาษี บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ให้คำแนะนำ การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนภาษีนิติบุคคล ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์  สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • ปรึกษาปัญหาภาษี

  บริการปรึกษาปัญหาภาษี ถามตอบปัญหาภาษี เจริญกรุง บางคอแหลม  บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร บริษัทยินดีเสนอบริการ และให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการคำนวนภาษี

  บริการคำนวนภาษี เจริญกรุง บางคอแหลม  บริการคำนวนภาษีให้ถูกต้อง คำนวณภาษีเบื้องต้น วางแผนการลงทุน เริ่มต้นการลงทุน เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน พร้อมช่วยวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษี โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการตอบคำถามภาษี

  บริการตอบคำถามภาษี เจริญกรุง บางคอแหลม  บริการตอบคำถามภาษี พร้อมไขข้อสงสัยทุกปัญหาเกี่ยวกับภาษี โดยผู้ที่เชี่ยวชาญ  ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการตรวจสอบงบการเงิน

  บริการตรวจสอบงบการเงิน เจริญกรุง บางคอแหลม  บริการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการยื่นงบการเงิน

  บริการยื่นงบการเงิน เจริญกรุง บางคอแหลม  บริการยื่นงบการเงิน รับทำบัญชีปิดงบการเงิน ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับงานบัญชีทุกประเภท

  รับงานบัญชีทุกประเภท รับงานบัญชีทุกประเภท งานบัญชี งานจดทะเบียนทุกชนิด ครบวงจร ประหยัด รวดเร็วถูกต้อง‎ ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับจ้างทำเงินเดือน ประกันสังคม

  รับจ้างทำเงินเดือน รับจ้างทำประกันสังคม บริการจัดทำเงินเดือนของ และจัดทำประกันสังคม ให้บริการแบบครอบคลุม ตั้งแต่คำนวนเงินเดือน จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ออกรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และ นำส่งเงินกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง บริการของเราเชื่อถือได้ และเราจะรักษาข้อมูลของท่านอย่างเป็นความลับที่สุด ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด