แคตตาล็อกออนไลน์

 • บริการให้ความรู้ภาษี และกฎหมายธุรกิจ

  บริการให้ความรู้ภาษี และกฎหมายธุรกิจ เจริญกรุง บางคอแหลม พระราม3 เจริญนคร บริการให้ความรู้ภาษี และกฎหมายธุรกิจที่อัพเดทใหม่ๆ พร้อมไขข้อสงสัยทุกปัญหาเกี่ยวกับภาษี กฎหมายธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ บริการตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร, วางแผนภาษีอากร, ยื่นแบบภาษีอากร ให้คำปรึกษางานด้านบัญชี, วางระบบบัญชีให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างร้าน คณะบุคคล จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเพิ่มทุน,จดทะเบียนลดทุน, เปลี่ยนแปลงกรรมการ, ย้ายสถานประกอบการแก้ไขข้อบังคับ แก้ไขวัตถุประสงค์ จดทะเบียนเลิกกิจการ จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม งานด้านประกันสังคมขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง คัดหนังสือเอกสารสำคัญจากกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า งานเกี่ยวกับบัญชี ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี, บริการทำและตรวจสอบบัญชี, บริการทำบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • ตรวจสอบบัญชี รับบริการยื่นงบการเงิน

  ตรวจสอบบัญชี รับบริการยื่นงบการเงิน เจริญกรุง บางคอแหลม พระราม3 เจริญนคร บริการตรวจสอบบัญชี (Auditing Services) รับรองข้อมูลในรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามมาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ รวมถึงให้บริการยื่นงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี, บริการทำและตรวจสอบบัญชี, ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการคำนวนภาษี เงินเดือน ประกันสังคม

  บริการคำนวนภาษี เงินเดือน ประกันสังคม เจริญกรุง บางคอแหลม พระราม3 เจริญนคร วางแผนเพื่อลดหย่อนภาษี คำนวนภาษีให้ถูกต้องโดยผู้ที่มีประสบการณ์มายาวนาน บริการคำนวณเงินเดือน ประกันสังคม ครอบคลุมสอดคล้องกับธุรกิจ ออกรายงานที่เกี่ยวข้องและนำส่งเงินกองทุนต่างๆ ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี, บริการทำบัญชี, บริการทำและตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด