เกี่ยวกับเรา

บริการตรวจสอบบัญชี, วางเเผนภาษีเเละบัญชี, ยื่นงบการเงิน, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

บริษัท ชินวิทย์การบัญชีและทนายความ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2523 โดยนายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต(CPA) และเป็นทนายความ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานตรวจสอบบัญชี มีทีมงานมากด้วยประสบการณ์ในเครือข่ายของเรา ให้คำปรึกษาข้อกฏหมายด้านภาษี รวมถึงการวางแผนบัญชีและภาษี ถกประเด็นปัญหาภาษีและยื่นเรื่องต่างๆของลูกค้ากับสรรพากร รวมถึงยื่นงบการเงินต่างๆให้กับกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 35 ปีที่เราให้บริการแก่ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ทั้งบริษัทลูกในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจำกัด ห้าง ร้าน และบุคคลธรรมดา และในยุค 4.0 นี้ เราเชื่อมั่นในทีมงานของเรา ที่อัพเดทกฏหมายและมาตรฐานบัญชีต่างๆอยู่ตลอดเวลา จากหน่วยงานสรรพากร กระทรวงพาณิชย์และสภาวิชาชีพบัญชี เราและทีมงานเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ พร้อมเติบโตไปกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เเละพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที

 

ตรวจสอบัญชี ชินวิทย์การบัญชีเเละทนายความ

 

 

 

บริษัท ชินวิทย์การบัญชีและทนายความ จำกัด

เลขที่ 2689/17-18  ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

 

บริการของเรา

 • บริการตรวจสอบบัญชี
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร, วางแผนภาษีอากร, ยื่นแบบภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษางานด้านบัญชี, วางระบบบัญชี ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างร้าน คณะบุคคล
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเพิ่มทุน, จดทะเบียนลดทุน, เปลี่ยนแปลงกรรมการ, ย้ายสถานประกอบการ แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขวัตถุประสงค์
 • จดทะเบียนเลิกกิจการ จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • งานด้านประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง
 • คัดหนังสือเอกสารสำคัญจากกระทรวงพาณิชย์ 
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • งานเกี่ยวกับบัญชี

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ผู้สอบบัญชี

  บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี   บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ตรวจสอบ คือ บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นสอบบัญชี การจะเป็นผู้สอบบัญชีได้ บุคคลควรได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมการบัญชีและการสอบบัญชี ทั้งต้องมีคุณสมบัติบางประการตามที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว การจะเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท บ...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับตรวจสอบบัญชี

  บริการตรวจสอบบัญชี เจริญกรุง บางคอแหลม  การตรวจสอบบัญชี (Auditing Service) เป็นการตรวจสอบ และรับรองข้อมูลในรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นมีความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบบัญชีจึงมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการวางเเผนภาษี

  บริการวางเเผนภาษี เจริญกรุง บางคอแหลม  รับวางแผนภาษี บริการวางแผนภาษี บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ให้คำแนะนำ การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนภาษีนิติบุคคล ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์  สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • ปรึกษาปัญหาภาษี

  บริการปรึกษาปัญหาภาษี ถามตอบปัญหาภาษี เจริญกรุง บางคอแหลม  บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร บริษัทยินดีเสนอบริการ และให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการคำนวนภาษี

  บริการคำนวนภาษี เจริญกรุง บางคอแหลม  บริการคำนวนภาษีให้ถูกต้อง คำนวณภาษีเบื้องต้น วางแผนการลงทุน เริ่มต้นการลงทุน เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน พร้อมช่วยวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษี โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการตอบคำถามภาษี

  บริการตอบคำถามภาษี เจริญกรุง บางคอแหลม  บริการตอบคำถามภาษี พร้อมไขข้อสงสัยทุกปัญหาเกี่ยวกับภาษี โดยผู้ที่เชี่ยวชาญ  ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการตรวจสอบงบการเงิน

  บริการตรวจสอบงบการเงิน เจริญกรุง บางคอแหลม  บริการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • บริการยื่นงบการเงิน

  บริการยื่นงบการเงิน เจริญกรุง บางคอแหลม  บริการยื่นงบการเงิน รับทำบัญชีปิดงบการเงิน ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับงานบัญชีทุกประเภท

  รับงานบัญชีทุกประเภท รับงานบัญชีทุกประเภท งานบัญชี งานจดทะเบียนทุกชนิด ครบวงจร ประหยัด รวดเร็วถูกต้อง‎ ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211, 08-9927-8981

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด
 • รับจ้างทำเงินเดือน ประกันสังคม

  รับจ้างทำเงินเดือน รับจ้างทำประกันสังคม บริการจัดทำเงินเดือนของ และจัดทำประกันสังคม ให้บริการแบบครอบคลุม ตั้งแต่คำนวนเงินเดือน จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ออกรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และ นำส่งเงินกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง บริการของเราเชื่อถือได้ และเราจะรักษาข้อมูลของท่านอย่างเป็นความลับที่สุด ผู้สอบบัญชีคุณภาพ สนใจปรึกษา ติดต่อ 0-2688-2211...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ดูรายละเอียด

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท ชินวิทย์การบัญชีและทนายความ จำกัด

ที่อยู่
2689/17-18
ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์
แฟกซ์
Line ID
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:00 น.

พิกัด

13.70028949879269, 100.5011601001024